Hva gjør vi og hvorfor?

Hva gjør vi og hvorfor?

Vi i Marker Sparebank ser at mange av våre kunder har endret måten å bruke banken på. Tidligere måtte man innom banken for å få utført en rekke tjenester. Nå kan mange av disse oppgavene løses av kunden selv gjennom bruk av automatiske og elektroniske tjenester. Hele næringen er i endring og gjennom vår årlige kundeundersøkelse kommer det klart frem ønsker og behov for mer personlig og økonomisk rådgivning – det er noe vi fremover vil legge til rette for i enda større grad.

Med bakgrunn i dette vil vi i løpet av februar/mars avvikle kontanter over disk. Fortvil ikke – vi skal hjelpe deg til å finne andre løsninger. Vi har gode alternativer:

  • Automater

  • Kort

  • Nettbank

  • Mobilbank

  • Avtalegiro / E-faktura

  • Vipps

  • Brevgiro mm.

Siden vi nå avvikler kontanter over disk, vil kassene forsvinne. Etter 2.februar på Ørje og etter 2.mars i Rakkestad, vil vi her som ved våre andre kontorer ikke lenger ha kasse. Dette betyr at vi ikke vil kunne ta i mot kontanter over disk, og at regninger enten må betales ved bruk av nettbank, mobilbank, avtalegiro, brevgiro el. Kontanter vil fortsatt være tilgjengelig i våre automater og vi vil gjøre enkelte oppgraderinger på disse. I Rakkestad og på Ørje vil det komme en ekstra minibank, hvor det vil være mulig å ta ut norske kroner og enkelte valutasorter. Disse oppdateringene vil gjøre at du som kunde i tillegg til å kunne sette inn og ta ut penger som i dag, også vil ha tilgang på valuta hele døgnet alle dager i uken.

Med bakgrunn i den endrede bruken av banktjenestene og ønske om mer rådgivning, vil vi gjøre enkelte tilpasninger og oppgraderinger av lokalene våre.

Har du spørsmål eller ønsker hjelp til noe, ta gjerne kontakt med oss!

 

Spørsmål og svar