Bankenes sikringsfond

Vi er medlem i Bankenes sikringsfond - som garanterer for dine innskudd dersom noe uforutsett skulle hende med banken. Bankinnskudd på inntil 2 millioner er dekket av garantien. Bankenes sikringsfond dekker i noen tilfeller bankinnskudd over 2 millioner, dersom innskuddet er mottatt i løpet av de siste 12 månedene og følger av en særlig livshendelse.

Åpningstider, adresser og telefonnummer