STYRET

 

Leder: Bjørg Dalane
Nestleder: Tove Fagerhøi

Øvrige styremedlemmer: 
Jørn A. Ødegård 
Jan Erik Hermanseter 
Hans Petter Lier


GENERALFORSAMLING

Kundevalgte:
Leder: Marianne Hermanseter
Nestleder: Tommy Kirkeng
Sissel Husebråten
Jon Mogens Wiig
Hanne Elisabeth Øistad
Christine Høie
Trine Nilsen
Fred Otto Lysaker
Torill Bakker Sundsrud
Jens Håkon Bjerke

Kommunevalgte:
Morten Bakker
Unni Ødegård

Ansattevalgte:
Astrid Helgesen Bolstad
Steinar Lervik
Linda Merete Jensen
Helene Skeie

 

 

VALGKOMITE

 

Leder: Jon Mogens Wiig

Trine Nilsen

Tommy Kirkeng

Roar Karlsen

Inger Westby Knudsen