STYRET

Leder:                          Bjørg Dalane
Nestleder:                    Tove Fagerhøi
Styremedlemmer:  Jørn A. Ødegård
                                        Jan Erik Hermanseter
                                        Hans Petter Lier

 

GENERALFORSAMLING

Leder:                             Marianne Hermanseter
Nestleder:                      Tommy Kirkeng
Medlemmer:          Sissel Husebråten
                                        Jon Mogens Wiig
                                        Hanne Elisabeth Øistad
                                        Christine Høie
                                        Trine Nilsen
                                        Fred Otto Lysaker
                                        Torill Bakker Sundsrud
                                        Jens Håkon Bjerke
                                        Morten Bakker
                                        Unni Ødegård
                                        Astrid Helgesen Bolstad
                                        Tove Mette Jacobsen
                                        Bjørnar Storeheier
                                        Anne-Berit Jaavall Kværner                          

 

VALGKOMITE

Leder:                            Tommy Kirkeng
Medlemmer:                Morten Bakker
                                       Roar Karlsen
                                       Jon Mogens Wiig
                                       Inger Westby Knudsen