Marker Sparebank avholder kundevalgmøte i bankens lokaler i Storgata 59, Ørje, torsdag 26. mars 2020 kl. 19.00. 

Generalforsamlingen i Marker Sparebank består av 16 medlemmer og 7 varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Finansforetaksforkriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har og i de siste seks månedene har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 4 medlemmer 3 varamedlemmer til generalforsamlingen for perioden 2020-2024.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som medlemmer:

  • Jon Mogens Wiig (gjenvalg)
  • Tommy Kirkeng(gjenvalg)
  • Morten Bakker(ny som kundevalgt)
  • Unni Ødegård(ny som kundevalgt)

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som varamedlemmer:

  • Roar Karlsen(gjenvalg)
  • Maria Hereid Kristiansen(ny)
  • Rita Tørnby(ny som kundevalgt)

De som ønsker å delta på møtet må senest 12. mars 2020 gi beskjed til vårt kundesenter på
tlf. 69 81 04 00, eller på mail til
epost@marker-sparebank.no.