Marker Sparebank avholder kundevalgmøte i bankens lokaler i Storgata 59, Ørje, torsdag 14. mars 2019 kl. 18.45. 

Generalforsamlingen i Marker Sparebank består av 16 medlemmer og 7 varamedlemmer. 10 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Bankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av disse. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 1 medlem til generalforsamlingen for perioden 2019-2023.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidat:

  •     Christine Høie (ny)

De som ønsker å delta på møtet må senest 7. mars 2019 gi beskjed til vårt kundesenter på
tlf. 69 81 04 00, eller på mail til
epost@marker-sparebank.no.