Generalforsamlingen i Marker Sparebank består av 16 medlemmer og 7 varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har og i de siste seks månedene har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. I henhold til bankens vedtekter vil stemmeberettiget være myndige kunder og hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 4 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år i perioden 2021-2024.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som medlemmer:

  • Sissel Husebråten (gjenvalg)
  • Marianne Hermanseter(gjenvalg)
  • Jens Håkon Bjerke(gjenvalg)
  • Fred Otto Lysaker(gjenvalg)

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som varamedlemmer:

  • Jørgen Grønlund(gjenvalg)

De som ønsker å delta på møtet må senest 11. mars 2021 gi beskjed til vårt kundesenter på
tlf. 69 81 04 00, eller på mail til epost@marker-sparebank.no
. Alle påmeldte vil få tilsendt en invitasjon med lenke til Teams-møtet.

 


Ørje, 19. februar 2021

Marianne Hermanseter
Leder av generalforsamlingen i Marker Sparebank