FN's bærekraftsmål

Bærekraft i Marker Sparebank bygger på FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Marker Sparebank har innflytelse på flere av disse målene, men har valgt ut 3 av disse som vi vurderer å kunne påvirke i større grad enn andre.