STYRET:
Leder: Bjørg Dalane
Nestleder: Sonja Vedahl

Øvrige styremedlemmer: 
Jørn A. Ødegård 
Jan Erik Hermanseter 
Hans Petter Lier


GENERALFORSAMLINGEN:

Kundevalgte:

Leder: Marianne Hermanseter
Nestleder: Tommy Kirkeng
Sissel Husebråten
Jon Mogens Wiig
Hanne Elisabeth Øistad
Trond Hartvik Haug
Trine Nilsen
Fred Otto Lysaker
Torill Bakker Sundsrud
Jens Håkon Bjerke

Kommunevalgte:
Morten Bakker
Unni Ødegård

Ansattevalgte:

Astrid Helgesen Bolstad
Steinar Lervik
Linda Merete Jensen
Helene Skeie