STYRET:
Leder Bjørg Dalane, Rakkestad
Nestleder Tove Thomassen Fagerhøi, Aremark

Øvrige styremedlemmer: 
Sonja Vedahl, Rakkestad 
Jørn A. Ødegård, Marker 
Hans Petter Lier (funksjonærvalgt)


GENERALFORSAMLINGEN:

Kundevalgte:

Leder Marianne Hermanseter
Nestleder Tommy Kirkeng
Sissel Husebråten
Jon Mogens Wiig
Liv Marit Søtorp
Trond Hartvik Haug
Hilde Solem Ruud
Trine Nilsen
Fred Otto Lysaker
Torill Bakker Sundsrud
Jens Håkon Bjerke

Kommunevalgte:
Morten Bakker
Unni Ødegård

Ansattevalgte:

Astrid Helgesen Bolstad
Steinar Lervik
Linda Merete Jensen
Helene Skeie