Myndighetene stiller krav til banken om hvordan den kan innhente opplysninger om deg, hvilke opplysninger banken kan innhente og hvordan og hvor lenge opplysningene kan lagres.

I denne sammenhengen er det snakk om såkalte nøytrale opplysninger som
• navn
• kontaktinformasjon som adresse, e-postadresse og telefonnummer
• fødselsdato
• hvilke avtaler du har inngått med banken

Les mer om personvernreglene.