Generalforsamlingen i Marker Sparebank består av 16 medlemmer og 7 varamedlemmer.  10 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.  Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.  Bankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av disse. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 4 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen for perioden 2017 – 2021.  Valgkomiteen innstiller på forslag til kandidater.

Stemmeberettigede kunder kan sende forslag til banken senest innen 23. februar 2017.  De som ønsker å delta på møtet må senest 15. mars 2017 kl. 16.00 gi beskjed til vårt kundesenter på tlf. 69-810400 eller på epost til post@marker-sparebank.no.

 
Valgkomitèens forslag til kundevalgte representanter til generalforsamlingen:

Medlemmer for 4 år:

Sissel Husebråten (ny)
Marianne Hermanseter (gjenvalg)
Jens Håkon Bjerke (ny)
Fred Otto Lysaker (gjenvalg)
 

Varamedlemmer for 4 år:

Jørgen Grønlund (ny)