Marker Sparebank følger nå opp renteendringene som er kommet fra Norges Bank, samtidig som vi må hensynta utviklingen i pengemarkedsrentene. Endringene skjer som følge av den alvorlige situasjonen Norge og verden nå er inne i, og for å følge opp de ekstraordinære tiltakene som myndighetene innfører.

Vi har derfor besluttet å gjøre endringer i rentevilkårene med virkning fra 22. april 2020. Innskuddsrentene for privatkunder endres med virkning fra 22. mai 2020.  Boliglånsrentene settes ned med inntil 1% og det vil være boliglån til unge som vil få de største kuttene i denne omgang.

Renteendringene blir om kort tid varslet i Nettposten. De som ikke har Nettpost blir varslet via brev i posten.