Norges Bank besluttet 7. mai å senke styringsrenten til null prosent for første gang i historien. Vi følger opp og setter derfor renten ned med inntil 0,40 % på innskudd og utlån. Rentejusteringen på utlån vil bli gjeldende f.o.m. 27. mai slik at våre kunder kan få en rask økonomisk lettelse. Informasjon om rentenedsettelsen vil bli varslet pr. nettpost eller brev i løpet av kort tid. Oppdatert prisliste legges ut på våre nettsider om kort tid.